7-10-2556 10-50-533
 
เทปบันทึกการแถลงนโยบาย
นายอรรถพล ใหญ่สว่าง อัยการสูงสุด
วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม 120 ปี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
 
นโยบายอัยการสูงสุด ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ(PDF)
 
วิดีโออาจแสดงผลช้า ขึ้นอยู่กับความเร็วอินเตอร์เน็ต วิดิโอที่กำลังฉาย เป็น Conference_part1.mp4
 
เพื่อความรวดเร็วในการรับชม กรุณาดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอลงคอมพิวเตอร์ก่อน
คลิกขวาที่ชื่อไฟล์ด้านล่าง แล้วเลือก Save target as ...
Conference_part1.mp4
Conference_part2.mp4
Conference_part3.mp4
Conference_part4.mp4
Conference_part5.mp4
Conference_part6.mp4
 
 

 

    ::--สำนักงานอัยการสูงสุด--::