วิดีโอบันทึกการบรรยาย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบมาตรฐานงานธุรการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

กิจกรรมประชุมนิเทศระบบมาตรฐานงานธุรการสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานในส่วนกลาง เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐

 
ตัวอย่าง
 

 
เนื่องจากไฟล์วิดีโอมีขนาดใหญ่ กรุณาดาวน์โหลด เพื่อรับชมวิดีโอ