กดปุ่ม ctrl พร้อมกับ ปุ่ม F เพื่อค้นหา
 
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี อาคารศาลากลาง ชั้น 2
 
สำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี อาคารศาลากลาง ชั้น 1