7-10-2556 10-50-533
  
Untitled Document
  หน้าแรก
 ประวัติความเป็นมา
 ตราสัญลักษณ์
  คณะผู้บริหาร
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 อำนาจหน้าที่
  ส่วนราชการ
  เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
  เว็บไซต์หน่วยงานอื่นๆ
  
Untitled Document
  กลุ่มคุ้มครองสิทธิ์และให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
  กลุ่มภารกิจอำนวยความยุติธรรม
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 กลุ่มภารกิจรักษาผลประโยชน์ของรัฐ
  กลุ่มฝึกอบรมและสัมนา
  คำพิพากษาฎีกา
  คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
  คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
  แบบฟอร์มทางกฎหมาย
  กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับองค์กรอัยการ
 
 
username :
password :
 
 
 
ติดต่อซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย
 
 
 
ร่วมต่อต้านการใช้ความรุนแรงกับผู้หญิง
  สำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เข้าร่วมประชุม the UN Commission on Crime Prevention and Criminal Justice(CCPCJ) ครั้งที่ 23 ณ กรุงเวียนนา
  แต่งตั้งข้าราชการอัยการ
 
 
 
 
ข่าวต่อไปนี้ เป็นข่าวจากเว็บไซต์ของฝ่ายประชาสัมพันธ์ www.pr.ago.go.th
 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานอัยการสูงสุด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าศึกษาดูงานที่สำนักงานอัยการสูงสุด
นายเรวัตร จันทร์ประเสริฐ รองอัยการสูงสุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการฝ่ายอัยการ ศึกษาดูงานที่บริษัท ปตท.จำกัด มหาชน และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร รองอัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม
ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 
 
 
ข่าวต่อไปนี้ เป็นข่าวจากเว็บไซต์ของฝ่ายประชาสัมพันธ์ www.pr.ago.go.th
 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายการสอบสวน 1 รับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
สอจ.นนทบุรี ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมคุณภาพ
ประกาศสอจ.อุบลราชธานีรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
สำนักงานคดีอาญา จัดกิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีอาญา ในฐานความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
สำนักงานคดียาเสพติดจัดกิจกรรม : การเสริมสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการดำเนินคดียาเสพติดแก่อัยการคลื่นลูกใหม่
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 
เข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รวมใจไทยเป็นหนึ่ง
 
 
นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์
อัยการสูงสุด
 
 
   ไฟล์เอกสารบนเว็บไซต์ เป็นไฟล์ .pdf หากท่านไม่สามารถเปิดอ่านได้ กรุณาดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Reader
 
 
  

  โครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจรให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิที่ได้จากกองทุน กรณีเลือกกลับไปใช้สิทธิรับบำนาญฯ 14 ธ.ค. 57(ไฟล์ mp3)
  โครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจรให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิที่ได้จากกองทุน กรณีเลือกกลับไปใช้สิทธิรับบำนาญฯ 14 ธ.ค. 57(ไฟล์ powerpoint)
  ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และฟังบรรยายธรรม เนี่องในวันขึ้นปีใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2558 ณ พิพิธภัณฑ์อัยการ ชั้น 11 อาคารถนนรัชดาภิเษก
  รับสมัครทุนอบรมภาคฤดูร้อน หลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศ ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์
  Policy Statement of the Council of Ministers, Delivered by General Prayut Chan-o-cha, Prime Minister, to the National Legislative Assembly
  รับสมัครทุนการศึกษาข้าราชการ เพื่อเดินทางไปศึกษาภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน
  คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (นายประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557)
  สำนักงานอัยการสูงสุด ขอเชิญรับฟังการแถลงนโยบายของอัยการสูงสุด วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น.
  ผู้ที่สมัครเรียนภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการฝ่ายอัยการในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  สรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการเข้าใช้งานโปรแกรม Speexx
  โครงการสำรวจเครือข่ายในพื้นที่ภาค 8
  ตรวจสอบ username และ password ตามโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการฝ่ายอัยการฯ
  สอบแข่งขันชิงทุนชีฟนิ่งปีการศึกษา 2558/2559 ระดับปริญญาโทหลักสูตร 1 ปี
  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการย้าย Server สารบบคดีฯ ที่สคชจ.สมุทรสงคราม
  โครงการสำรวจเครือข่ายสำนักงานอัยการทั่วประเทศ โดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  เปิดรับสมัครลงทะเบียนเรียน "โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการฝ่ายอัยการ ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์"
  โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการอัยการและข้าราชการธุรการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนฯ โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ
  สำนักเทคโนฯ จัดฝึกอบรมสารบบคดีให้แก่บุคลากรในส่วนกลาง รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
  สำนักเทคโนฯ จัดฝึกอบรมสารบบคดีให้แก่บุคลากรในส่วนกลาง ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
  สำนักเทคโนฯ จัดฝึกอบรมการออกแบบและสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2557 ณ สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก
  การฝึกอบรมการใช้งานสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคลากรในส่วนกลาง โดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  การอบรมสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคดียาเสพติด กับ สำนักเทคโนฯ
  สำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว เชิญร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรฯ ปี 2557
  ภาพการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์(ใหม่) แก่บุคลากรในพื้นที่สำนักงานอัยการภาค 1-9
  วิดีโอการประชุมแนวทางการดำเนินงานในด้านการบังคับคดีของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด เมื่อวันพุธที่ 30 เมษายน 2557
  คู่มือการใช้งาน Nokia Lumia
  ภาพการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์(ใหม่) แก่บุคลากรในพื้นที่สำนักงานอัยการภาค 9
  วิดีโอพิธีเปิดสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 1 เมษายน 2557
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
  ทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมใน หรือต่างประเทศ ประจำปี 2557 (ทุนสำหรับผู้บริหารระดับสูง และทุนสำหรับการเตรียมผู้บริหารระดับสูง)
  เชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมฟังบรรยายธรรม เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ โดยพระเดชพระคุณพระอุดมประชาทร (หลวงพ่ออลงกต) วันพฤหัสบดีที่ 27 ก.พ.2557 ณ สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้น 11
  ทุนอบรมภาคฤดูร้อน หลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศ ปี 2557 ณ สถาบันกฎหมายระหว่างประเทศ ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ (ติดต่อสำนักวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557)
  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี 2557 (ทุนสำหรับการเตรียมราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน) - ติดต่อสำนักวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2557
  สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย แจ้งย้ายสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราว
  เชิญร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งและถวายผ้าป่าสามัคคี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2557
  สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เปิดอบรมหลักสูตร "จิตวิทยาความมั่นคง" รุ่นที่ 114 ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม - 4 กันยายน 2557 (แจ้งความจำนงภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2556)
  ภาพการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาหน้าจอสัมผัส Tablet (iPad) ณ ห้องประชุม 302 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ วันจันทร์ที่ 11 พ.ย. 2556
  รับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น หลักสูตร IP Network Development and Management for E-Government Promotion วันที่ 12 ก.พ.- 21 มิถุนายน 2557 ณ JICA Okinawa
  การจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาหน้าจอสัมผัส - Tablet Technology
  รับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมาย โครงการ Young Leaders' Program(YLP) for 2014
  สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ย้ายที่ตั้งที่ทำการใหม่
  เปิดจำหน่ายของรางวัลคงเหลืองานกาชาด ประจำปี 2556
  รับสมัครอนุญาโตตุลาการจากประเทศไทย เพื่อคัดเลือกและขึ้นทะเบียนในบัญชีรายชื่ออนุญาโตตุลาการของ CIETAC เซี่ยงไฮ้ (ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 16 ก.ย. 56)
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ICT ฉบับการ์ตูน (ไฟล์วิดีโอ)
  รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556
  รับสมัครทุนการเรียนภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2556
  การเสวนา หัวข้อ "ผลกระทบของการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยเสรี" เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุม 702/S3 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
  มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ(Government Website Standard)
  การเสวนาหัวข้อ "บทบาทของพนักงานอัยการในคดีปุ๋ยปลอม : การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร" วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
  พรปีใหม่ พ.ศ.2556 จากนายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ อัยการสูงสุด
  ยกย่องชมเชยพนักงานอัยการที่ช่วยราชการปฏิบัติหน้าที่เวรเข้าร่วมคุ้มครองเด็ก และการเข้าร่วมชันสูตรพลิกศพ กรุงเทพมหานคร
  ประชาสัมพันธ์ยอดเงินทำบุญตักบาตรอาหารแห้งและถวายผ้าป่า ตามประเพณีวันขึ้นปีใหม่(สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 2)
  ข้อปฏิบัติสำหรับการใช้งานระบบ Wi-fi ที่อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
  ขยายระยะเวลาการรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย
  ทุนอบรมภาคฤดูร้อน หลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศปี 2556 ณ สถาบันกฎหมายระหว่างประเทศ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์
  ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมฟังบรรยายธรรม เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 3 มกราคม 2556
  ประมวลภาพงานประชุม The 17th Annual Conference and General Meeting of the International Association of Prosecutors Bangkok Thailand 28 Oct - 2 Nov 2012
  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการฝ่ายอัยการ เพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2556
  Skype การจัดเก็บสำนวน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2555
  นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ อัยการสูงสุด มอบเงินเป็นสินน้ำใจ แก่แท็กซี่ ซึ่งเก็บกระเป๋าสตางค์ของผู้เข้าร่วมประชุมสมาคมอัยการระหว่างประเทศได้ แล้วนำส่งคืนเจ้าของ(ไฟล์วิดีโอ)
  แจ้งความประสงค์ขอรับรถโดยสาร(สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานอัยการสูงสุด)
  แจ้งความประสงค์ขอรับการจัดสรรเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องโทรสาร(สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานอัยการสูงสุด)
  การระบุตัวตนด้วยระบบ IEEE 802.1X
  แผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
  ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555
  ประวัติและผลงานสำคัญของอัยการสูงสุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 สำนักงานอัยการสูงสุด
  รายงานฉบับสมบูรณ์ - โครงการพัฒนาระบบงานติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการระยะ 4 ปี
  แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี สำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2555-2558 (ฉบับแก้ไข)
  คู่มือการใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการธุรการในระดับองค์กรถึงรายบุคคล(KPI)
 
 
 
 
  

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ( 30-01-2015)
  ขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR)โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ( 26-01-2015)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ( 26-01-2015)
 
 
 
 
  
  บังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด : ช่วยป้องกันการระบาดโรคไข้หวัดนก - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  มหาวิทยาลัย : กฎหมายและคำวินิจฉัยของศาล บทที่ 6 คำพิพากษาถึงที่สุดในรายกรณี - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  มหาวิทยาลัย : กฎหมายและคำวินิจฉัยของศาล บทที่ 5 ระยะเวลาการฟ้องคดี : การขยายระยะเวลาการฟ้องคดี : ประโยชน์แก่ส่วนรวม - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  มหาวิทยาลัย : กฎหมายและคำวินิจฉัยของศาล บทที่ 4 ผู้มีสิทธิฟ้องคดี : ขั้นตอนและวิธีการก่อนฟ้อง - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  มหาวิทยาลัย : กฎหมายและคำวินิจฉัยของศาล บทที่ 3 เขตอำนาจศาลปกครองในคดีพิพาทเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  มหาวิทยาลัย : กฎหมายและคำวินิจฉัยของศาล บทที่ 2 หน่วยงานทางการปกครอง : เจ้าหน้าที่ของรัฐ - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  มหาวิทยาลัย : กฎหมายและคำวินิจฉัยของศาล บทที่ 1 กฎหมาย : ความหมาย : ประเภท - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม : กฎหมายและคำวินิจฉัยของศาล (ฉบับแก้ไข) - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  อำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ : คำวินิจฉัยศาลฎีกา พ.ศ.2500-2555 - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  เนติบัณฑิตยสภา : ในคำวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  คดีพิพาทตามกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งไม่เป็นคดีปกครอง - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในคำวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  คดีปกครองเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  การดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครองของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  อัยการช่วยไขปัญหากฎหมายคนไทยต่างแดน - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  อัยการจังหวัด(รุ่นที่ 32) กับ (5+34) องค์ความรู้อัยการ - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  ระบบอัยการในอาเซียน (+6) - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  ระบบ MDM สำนักงานอัยการสูงสุด @Smartphone/Tablet - สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  Application : AIS Biz Chat - สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  บุคลากรองค์กรอัยการและการปฏิบัติหน้าที่ - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  คำสั่งพื้นฐานในการใช้งาน iPad - สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  วิธีการ Download โปรแกรมจาก App Store - สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  มือใหม่หัดใช้ iPad และ iPhone - สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  การสมัคร Apple ID - สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  วิธีประหยัดแบ็ตเตอรี่ iPad ให้ใช้งานได้นานยิ่งขึ้น - สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ระเบียบการดำเนินคดีอาญาชั้นศาลสูงของพนักงานอัยการ พ.ศ.2556 - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  ที่ปรึกษาพิเศษของสำนักงานอัยการสูงสุด - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  อัยการอาวุโส - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  สารานุกรมฉบับสรุปความองค์กรอัยการใน 195 ประเทศ - นายชาติ ชัยเดชสุริยะ อัยการผู้เชี่ยวชาญ
  พระบรมสารีริกธาตุสยามแห่งดินแดนซากุระ - นายวีรพล ปานะบุตร อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครอง
  องค์ความรู้อัยการในงานดำเนินคดีล้มละลาย - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  บทความข้อพิจารณาในการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดำเนินคดีแพ่ง - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  การตรวจพิจารณาสานวนคดีวิสามัญฆาตกรรม - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  สำนักงานการยุติการดำเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ : สยพต. - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  ส่วนราชการภายในสานักงานอัยการสูงสุด :คำย่อเรียกชื่อส่วนราชการ ตำแหน่ง และเลขที่หนังสือออก - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทคดีอาญาชั้นพนักงานอัยการ - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  พนักงานอัยการกับการร่วมชันสูตรพลิกศพ :การร่วมทำสานวนชันสูตรพลิกศพ : การไต่สวนการตาย : และการร่วมทำสำนวนการสอบสวนคดีอาญาเกี่ยวเนื่องกับการชันสูตรพลิกศพ - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  KM Center : ศูนย์ข้อมูลความรู้อัยการ : คลังความรู้อัยการและคลังสมองอัยการ - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  พนักงานอัยการกับการสอบสวนคดีความผิดนอกราชอาณาจักร - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  สำนักงานการยุติการดำเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ : สยพต. - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  ดุลพินิจของพนักงานอัยการในการสั่งไม่ฟ้องคดีอาญา - นายอดิศร ไชยคุปต์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ
  ตัวความที่พนักงานอัยการมีอำนาจหน้าที่ดำเนินคดีให้ - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  การดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีของพนักงานอัยการ - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  คู่มือพนักงานอัยการสำหรับการสอบสวน และการดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2555 - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
 
 
 
 
  

 
 
    ::--สำนักงานอัยการสูงสุด--::