7-10-2556 10-50-533
  
Untitled Document
  หน้าแรก
 ประวัติความเป็นมา
 ตราสัญลักษณ์
  คณะผู้บริหาร
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 อำนาจหน้าที่
  ส่วนราชการ
  เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
  เว็บไซต์หน่วยงานอื่นๆ
  
Untitled Document
  กลุ่มคุ้มครองสิทธิ์และให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
  กลุ่มภารกิจอำนวยความยุติธรรม
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 กลุ่มภารกิจรักษาผลประโยชน์ของรัฐ
  กลุ่มฝึกอบรมและสัมนา
  คำพิพากษาฎีกา
  คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
  คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
  แบบฟอร์มทางกฎหมาย
  กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับองค์กรอัยการ
 
 
username :
password :
 
 
 
ติดต่อซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย
 
 
 
ร่วมต่อต้านการใช้ความรุนแรงกับผู้หญิง
  สำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เข้าร่วมประชุม the UN Commission on Crime Prevention and Criminal Justice(CCPCJ) ครั้งที่ 23 ณ กรุงเวียนนา
  แต่งตั้งข้าราชการอัยการ
 
 
 
 
ข่าวต่อไปนี้ เป็นข่าวจากเว็บไซต์ของฝ่ายประชาสัมพันธ์ www.pr.ago.go.th
 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานอัยการสูงสุด
ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด
ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรม
ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด ให้การต้อนรับ คณะเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 
 
 
ข่าวต่อไปนี้ เป็นข่าวจากเว็บไซต์ของฝ่ายประชาสัมพันธ์ www.pr.ago.go.th
 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานอัยการสูงสุด
แจ้งความคืบหน้ากรณีร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การปรับเงินค่าครองชีพชั่วคราวร้อยละ ๑๐ ของข้าราชการอัยการเป็นเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง)
แจ้งความคืบหน้ากรณีร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การกำหนดให้ข้าราชการอัยการไปดำรงตำแหน่งอัยการอาวุโสเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ที่มีอายุครบหกสิบห้าปีฯ)
ภาพข่าว : สำนักงานอัยการสูงสุดร่วมบริจาคยาเหลือใช้ เพื่อมอบให้ผู้ป่วยยากไร้
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2560
สำนักงานอัยการสูงสุด โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปี 2560
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 
เข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รวมใจไทยเป็นหนึ่ง
 
 
นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์
อัยการสูงสุด
 
 
   ไฟล์เอกสารบนเว็บไซต์ เป็นไฟล์ .pdf หากท่านไม่สามารถเปิดอ่านได้ กรุณาดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Reader
 
 
  

  วิดีโอบันทึกการบรรยาย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบมาตรฐานงานธุรการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
  ยกย่องชมเชยพนักงานอัยการผู้ได้อุทิศตนช่วยเหลืองานคุ้มครองเด็กและชันสูตรพลิกศพ ประจำปี 2559
  สื่อประชาสัมพันธ์ "การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร"
  พิธีเททอง และพุทธาภิเษกพระพุทธอัยการมงคลโลกนาถ และพระกริ่งอัยเรศ-พระชัยวัฒน์ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ วัดสุทัศเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
  องค์ความรู้จากการศึกษาดูงาน บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด จังหวัดสระบุรี
  วิดีโอบันทึกภาพพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความไว้อาลัย 20 ตุลาคม 2559 ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ แจ้งวัฒนะ
  รับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น เข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมาย
  รับสมัครพนักงานอัยการเข้ารับทุนฝึกอบรม NAGTRI International Fellows Program ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี
  ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559
  ทุน Chevening Scholarships 2017/2018
  ขอเชิญตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตปี 2559 ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) *** ลุ้นรับของรางวัล *** ตอบแบบสำรวจภายใน 31 พ.ค. 2559
  วิดีโอผู้บริหาร Talk to LOYALTY และวิดีโอการประกาศปฏิญญาการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร
  วิดีโอโครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป สำนักงานอัยการสูงสุด
  การแถลงนโยบายการบริหารงานของ ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม 120 ปี อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
  ขอเชิญข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมฟังธรรมเทศนารับพรปีใหม่ ในวันพุธที่ 13 มกราคม 2559 อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้น 11
  วิดีโอบันทึกการเสวนาประชาคมอาเซียน (ครั้งที่ 1) ในหัวข้อ ประชาคมอาเซียน : ผลกระทบต่อประเทศไทย วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558
  รับสมัครข้าราชการฝ่ายอัยการ เพื่อรับทุนฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมาย ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์
  รับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาโทด้านกฎหมาย โครงการ Young Leaders' Program (YLP) for 2016
  ทุน Chevening Scholarships 2016/2017 (ดำเนินการสมัครด้วยตนเอง)
  รับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น หลักสูตร Criminal Justice Response to Corruption ระหว่างวันที่ 12 ต.ค. - 19 พ.ย. 2558 ณ JICA Tokyo ประเทศญี่ปุ่น - ยี่นเอกสารภายใน 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 16.30 น. สำนักวิเทศสัมพันธ์)
  ผลคะแนนในการทดสอบความรู้ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ.2557 (สนามเล็ก) อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล
  การติดต่อสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงทุ่งสง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
  รับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น หลักสูตร Criminal Justice (Focus on Investigation, Prosecution, Adjudication and International Cooperation) ยี่นใบสมัครภายใน 12 ก.พ.58 เวลา 16.30 น.
  โครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจรให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิที่ได้จากกองทุน กรณีเลือกกลับไปใช้สิทธิรับบำนาญฯ 14 ธ.ค. 57(ไฟล์ mp3)
  โครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจรให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิที่ได้จากกองทุน กรณีเลือกกลับไปใช้สิทธิรับบำนาญฯ 14 ธ.ค. 57(ไฟล์ powerpoint)
  ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และฟังบรรยายธรรม เนี่องในวันขึ้นปีใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2558 ณ พิพิธภัณฑ์อัยการ ชั้น 11 อาคารถนนรัชดาภิเษก
  รับสมัครทุนอบรมภาคฤดูร้อน หลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศ ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์
  Policy Statement of the Council of Ministers, Delivered by General Prayut Chan-o-cha, Prime Minister, to the National Legislative Assembly
  รับสมัครทุนการศึกษาข้าราชการ เพื่อเดินทางไปศึกษาภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน
  คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (นายประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557)
  สำนักงานอัยการสูงสุด ขอเชิญรับฟังการแถลงนโยบายของอัยการสูงสุด วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น.
  ผู้ที่สมัครเรียนภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการฝ่ายอัยการในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  สรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการเข้าใช้งานโปรแกรม Speexx
  โครงการสำรวจเครือข่ายในพื้นที่ภาค 8
  ตรวจสอบ username และ password ตามโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการฝ่ายอัยการฯ
  สอบแข่งขันชิงทุนชีฟนิ่งปีการศึกษา 2558/2559 ระดับปริญญาโทหลักสูตร 1 ปี
  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการย้าย Server สารบบคดีฯ ที่สคชจ.สมุทรสงคราม
  โครงการสำรวจเครือข่ายสำนักงานอัยการทั่วประเทศ โดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  เปิดรับสมัครลงทะเบียนเรียน "โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการฝ่ายอัยการ ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์"
  โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการอัยการและข้าราชการธุรการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนฯ โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ
  สำนักเทคโนฯ จัดฝึกอบรมสารบบคดีให้แก่บุคลากรในส่วนกลาง รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
  สำนักเทคโนฯ จัดฝึกอบรมสารบบคดีให้แก่บุคลากรในส่วนกลาง ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
  สำนักเทคโนฯ จัดฝึกอบรมการออกแบบและสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2557 ณ สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก
  การฝึกอบรมการใช้งานสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคลากรในส่วนกลาง โดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  การอบรมสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคดียาเสพติด กับ สำนักเทคโนฯ
  สำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว เชิญร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรฯ ปี 2557
  ภาพการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์(ใหม่) แก่บุคลากรในพื้นที่สำนักงานอัยการภาค 1-9
  วิดีโอการประชุมแนวทางการดำเนินงานในด้านการบังคับคดีของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด เมื่อวันพุธที่ 30 เมษายน 2557
  คู่มือการใช้งาน Nokia Lumia
  ภาพการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์(ใหม่) แก่บุคลากรในพื้นที่สำนักงานอัยการภาค 9
  วิดีโอพิธีเปิดสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 1 เมษายน 2557
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
  ทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมใน หรือต่างประเทศ ประจำปี 2557 (ทุนสำหรับผู้บริหารระดับสูง และทุนสำหรับการเตรียมผู้บริหารระดับสูง)
  เชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมฟังบรรยายธรรม เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ โดยพระเดชพระคุณพระอุดมประชาทร (หลวงพ่ออลงกต) วันพฤหัสบดีที่ 27 ก.พ.2557 ณ สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้น 11
  ทุนอบรมภาคฤดูร้อน หลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศ ปี 2557 ณ สถาบันกฎหมายระหว่างประเทศ ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ (ติดต่อสำนักวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557)
  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี 2557 (ทุนสำหรับการเตรียมราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน) - ติดต่อสำนักวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2557
  สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย แจ้งย้ายสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราว
  เชิญร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งและถวายผ้าป่าสามัคคี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2557
  แผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
  ประวัติและผลงานสำคัญของอัยการสูงสุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 สำนักงานอัยการสูงสุด
  รายงานฉบับสมบูรณ์ - โครงการพัฒนาระบบงานติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการระยะ 4 ปี
  แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี สำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2555-2558 (ฉบับแก้ไข)
  คู่มือการใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการธุรการในระดับองค์กรถึงรายบุคคล(KPI)
 
 
 
 
  

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ โครงการ "จัดซื้อวัสุดสำนักงาน จำนวน 2 รายการ" ( 25-05-2017)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้าง โครงการ จัดจ้างแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 1 งาน (233 หน้า) ( 24-05-2017)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดจ้างพิมหนังสือ กฏหมายสิ่งแวดล้อมฉบับการ์ตูน จำนวน 15,500 เล่ม ( 22-05-2017)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดจ้างพิมพ์คู่มือการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน จำนวน 5 รายการ ( 22-05-2017)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 13 รายการ ( 22-05-2017)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 15 รายการ ( 19-05-2017)
  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี) ( 19-05-2017)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อหมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์ยี่ห้อ Samsung รุ่น 101S(2165) จำนวน 100 กล่อง ( 18-05-2017)
 
 
 
 
  
  การแก้ไขปรับปรุงโทษปรับตามประมวลกฎหมายอาญาในปี พ.ศ. 2558-2562 - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  ทฤษฎีของความยุติธรรม (Theories Of Justice) - ดร.วิชช์ จีระแพทย์
  วารสาร สคช. ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2559 -
  วารสาร สคช. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม -ธันวาคม พ.ศ.2558 -
  รูปแบบการฉ้อโกงในยุคปัจจุบัน ที่ประชาชนพึงระวังอย่างมาก - นายศักดิ์ชัย อัศวินอานันท์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
  เกร็ดพุทธประวัติ ว่าด้วยบทสนทนาไขปัญหาชีวิต 40 เรื่อง - นายชาติ ชัยเดชสุริยะ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
  พระบรมสารีริกธาตุสยามแห่งดินแดนซากุระ - นายวีรพล ปานะบุตร อัยการอาวุโส
  กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดง พ.ศ.2537 และพ.ศ.2558 - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  การทำซ้ำหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ เพื่อประโยชน์ของคนพิการที่ไม่สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ได้ตามความจำเป็น - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  กฎหมายว่าด้วยโบราณสถานและโบราณวัตถุ : คำวินิจฉัยศาลฎีกาและอัยการสูงสุด - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 และคำวินิจฉัยศาลฎีกา - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  ความผิดฐานฟอกเงินและคำวินิจฉัยศาลฎีกา - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550 และคำวินิจฉัยศาลฎีกา - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  ขึ้นเขาเข้าถ้ำมรดกโลกแห่งชมพูทวีป - นายวีรพล ปานะบุตร รองอัยการสูงสุด
  AEC : หน้าที่และโอกาสจากการปฏิบัติตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  กำแพงสันติภาพแห่งไอร์แลนด์เหนือ - นายวีรพล ปานะบุตร รองอัยการสูงสุด
  เยือนนครพันปี แห่งราชอาณาจักรโมร็อกโก - นายวีรพล ปานะบุตร รองอัยการสูงสุด
  เอกสารองค์ความรู้เรื่อง มหาวิทยาลัย : กฎหมายและคำวินิจฉัยของศาล (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : 1 เมษายน 2558) - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  การเพิ่มโทษผู้กระทำผิดซ้ำตามพระราชบัญญัติการพนัน - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  เอกสารองค์ความรู้ เรื่อง ประมวลคำพิพากษาคดีความผิดเกี่ยวกับการพนัน(พ.ศ.2522-2555)และฎีกาหมู่ว่าด้วย "การพนัน" (พ.ศ.2478-2521) - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  ประมวคำพิพากษาฎีกาคดีความผิดเกี่ยวกับการพนัน (พ.ศ.2522-2555) : และฎีกาหมู่ว่าด้วย "การพนัน" (พ.ศ.2478-2521) - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  เอกสารองค์ความรู้ เรื่อง มหาวิทยาลัย : กฎหมายและคำวินิจฉัยของศาล - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  บังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด : ช่วยป้องกันการระบาดโรคไข้หวัดนก - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  มหาวิทยาลัย : กฎหมายและคำวินิจฉัยของศาล บทที่ 6 คำพิพากษาถึงที่สุดในรายกรณี - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  มหาวิทยาลัย : กฎหมายและคำวินิจฉัยของศาล บทที่ 5 ระยะเวลาการฟ้องคดี : การขยายระยะเวลาการฟ้องคดี : ประโยชน์แก่ส่วนรวม - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  มหาวิทยาลัย : กฎหมายและคำวินิจฉัยของศาล บทที่ 4 ผู้มีสิทธิฟ้องคดี : ขั้นตอนและวิธีการก่อนฟ้อง - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  มหาวิทยาลัย : กฎหมายและคำวินิจฉัยของศาล บทที่ 3 เขตอำนาจศาลปกครองในคดีพิพาทเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  มหาวิทยาลัย : กฎหมายและคำวินิจฉัยของศาล บทที่ 2 หน่วยงานทางการปกครอง : เจ้าหน้าที่ของรัฐ - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  มหาวิทยาลัย : กฎหมายและคำวินิจฉัยของศาล บทที่ 1 กฎหมาย : ความหมาย : ประเภท - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม : กฎหมายและคำวินิจฉัยของศาล (ฉบับแก้ไข) - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  อำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ : คำวินิจฉัยศาลฎีกา พ.ศ.2500-2555 - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  เนติบัณฑิตยสภา : ในคำวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  คดีพิพาทตามกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งไม่เป็นคดีปกครอง - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในคำวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  คดีปกครองเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  การดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครองของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  อัยการช่วยไขปัญหากฎหมายคนไทยต่างแดน - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  อัยการจังหวัด(รุ่นที่ 32) กับ (5+34) องค์ความรู้อัยการ - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  ระบบอัยการในอาเซียน (+6) - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  ระบบ MDM สำนักงานอัยการสูงสุด @Smartphone/Tablet - สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  Application : AIS Biz Chat - สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  บุคลากรองค์กรอัยการและการปฏิบัติหน้าที่ - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  คำสั่งพื้นฐานในการใช้งาน iPad - สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  วิธีการ Download โปรแกรมจาก App Store - สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  มือใหม่หัดใช้ iPad และ iPhone - สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  การสมัคร Apple ID - สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  วิธีประหยัดแบ็ตเตอรี่ iPad ให้ใช้งานได้นานยิ่งขึ้น - สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ระเบียบการดำเนินคดีอาญาชั้นศาลสูงของพนักงานอัยการ พ.ศ.2556 - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  ที่ปรึกษาพิเศษของสำนักงานอัยการสูงสุด - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  อัยการอาวุโส - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  สารานุกรมฉบับสรุปความองค์กรอัยการใน 195 ประเทศ - นายชาติ ชัยเดชสุริยะ อัยการผู้เชี่ยวชาญ
  พระบรมสารีริกธาตุสยามแห่งดินแดนซากุระ - นายวีรพล ปานะบุตร อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครอง
  องค์ความรู้อัยการในงานดำเนินคดีล้มละลาย - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  บทความข้อพิจารณาในการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดำเนินคดีแพ่ง - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  การตรวจพิจารณาสานวนคดีวิสามัญฆาตกรรม - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  สำนักงานการยุติการดำเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ : สยพต. - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  ส่วนราชการภายในสานักงานอัยการสูงสุด :คำย่อเรียกชื่อส่วนราชการ ตำแหน่ง และเลขที่หนังสือออก - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทคดีอาญาชั้นพนักงานอัยการ - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  พนักงานอัยการกับการร่วมชันสูตรพลิกศพ :การร่วมทำสานวนชันสูตรพลิกศพ : การไต่สวนการตาย : และการร่วมทำสำนวนการสอบสวนคดีอาญาเกี่ยวเนื่องกับการชันสูตรพลิกศพ - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  KM Center : ศูนย์ข้อมูลความรู้อัยการ : คลังความรู้อัยการและคลังสมองอัยการ - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  พนักงานอัยการกับการสอบสวนคดีความผิดนอกราชอาณาจักร - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  สำนักงานการยุติการดำเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ : สยพต. - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  ดุลพินิจของพนักงานอัยการในการสั่งไม่ฟ้องคดีอาญา - นายอดิศร ไชยคุปต์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ
  ตัวความที่พนักงานอัยการมีอำนาจหน้าที่ดำเนินคดีให้ - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  การดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีของพนักงานอัยการ - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  คู่มือพนักงานอัยการสำหรับการสอบสวน และการดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2555 - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
 
 
 
 
  

  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร (สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี (สาขากบินทร์บุรี) ) ( 24-05-2017 )
  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่นักการภารโรง (สำนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรรค์) ( 24-05-2017 )
 
 
    ::--สำนักงานอัยการสูงสุด--::