7-10-2556 10-50-533
  
Untitled Document
  หน้าแรก
 ประวัติความเป็นมา
 ตราสัญลักษณ์
  คณะผู้บริหาร
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 อำนาจหน้าที่
  ส่วนราชการ
  เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
  เว็บไซต์หน่วยงานอื่นๆ
  
Untitled Document
  กลุ่มคุ้มครองสิทธิ์และให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
  กลุ่มภารกิจอำนวยความยุติธรรม
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 กลุ่มภารกิจรักษาผลประโยชน์ของรัฐ
  กลุ่มฝึกอบรมและสัมนา
  คำพิพากษาฎีกา
  คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
  คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
  แบบฟอร์มทางกฎหมาย
  กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับองค์กรอัยการ
 
 
username :
password :
 
 
 
ติดต่อซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย
 
 
 
ร่วมต่อต้านการใช้ความรุนแรงกับผู้หญิง
  สำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เข้าร่วมประชุม the UN Commission on Crime Prevention and Criminal Justice(CCPCJ) ครั้งที่ 23 ณ กรุงเวียนนา
  แต่งตั้งข้าราชการอัยการ
 
 
 
 
ข่าวต่อไปนี้ เป็นข่าวจากเว็บไซต์ของฝ่ายประชาสัมพันธ์ www.pr.ago.go.th
 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานอัยการสูงสุด
ประมวลภาพการออกสลากกาชาด สำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปี 2558 เมื่อ 7 เมษายน 2558
ประมวลภาพงานกาชาด ประจำปี 2558 7 เมษายน 2558
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 
 
 
ข่าวต่อไปนี้ เป็นข่าวจากเว็บไซต์ของฝ่ายประชาสัมพันธ์ www.pr.ago.go.th
 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานอัยการภาค ๘ ประกาศผลการสอบราคาจ้างขนดินบริเวณที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินแปลงริมทะเลอ่าวภูเก็ต (บางส่วน)
สำนักงานอัยการภาค 2 ประกาศสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์
คณะกรรมการอัยการ ประกาศรายชื่อผู้ทดสอบความรู้ได้ ในการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ.2557 (สนามเล็ก)
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท จำนวน 5 หลักสูตร
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาจัดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านภาษาและกฎหมายต่างประเทศ วันที่ 17 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ เนติบัณฑิตยสภา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 
เข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รวมใจไทยเป็นหนึ่ง
 
 
นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์
อัยการสูงสุด
 
 
   ไฟล์เอกสารบนเว็บไซต์ เป็นไฟล์ .pdf หากท่านไม่สามารถเปิดอ่านได้ กรุณาดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Reader
 
 
  

  การติดต่อสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงทุ่งสง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
  รับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น หลักสูตร Criminal Justice (Focus on Investigation, Prosecution, Adjudication and International Cooperation) ยี่นใบสมัครภายใน 12 ก.พ.58 เวลา 16.30 น.
  โครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจรให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิที่ได้จากกองทุน กรณีเลือกกลับไปใช้สิทธิรับบำนาญฯ 14 ธ.ค. 57(ไฟล์ mp3)
  โครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจรให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิที่ได้จากกองทุน กรณีเลือกกลับไปใช้สิทธิรับบำนาญฯ 14 ธ.ค. 57(ไฟล์ powerpoint)
  ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และฟังบรรยายธรรม เนี่องในวันขึ้นปีใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2558 ณ พิพิธภัณฑ์อัยการ ชั้น 11 อาคารถนนรัชดาภิเษก
  รับสมัครทุนอบรมภาคฤดูร้อน หลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศ ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์
  Policy Statement of the Council of Ministers, Delivered by General Prayut Chan-o-cha, Prime Minister, to the National Legislative Assembly
  รับสมัครทุนการศึกษาข้าราชการ เพื่อเดินทางไปศึกษาภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน
  คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (นายประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557)
  สำนักงานอัยการสูงสุด ขอเชิญรับฟังการแถลงนโยบายของอัยการสูงสุด วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น.
  ผู้ที่สมัครเรียนภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการฝ่ายอัยการในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  สรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการเข้าใช้งานโปรแกรม Speexx
  โครงการสำรวจเครือข่ายในพื้นที่ภาค 8
  ตรวจสอบ username และ password ตามโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการฝ่ายอัยการฯ
  สอบแข่งขันชิงทุนชีฟนิ่งปีการศึกษา 2558/2559 ระดับปริญญาโทหลักสูตร 1 ปี
  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการย้าย Server สารบบคดีฯ ที่สคชจ.สมุทรสงคราม
  โครงการสำรวจเครือข่ายสำนักงานอัยการทั่วประเทศ โดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  เปิดรับสมัครลงทะเบียนเรียน "โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการฝ่ายอัยการ ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์"
  โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการอัยการและข้าราชการธุรการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนฯ โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ
  สำนักเทคโนฯ จัดฝึกอบรมสารบบคดีให้แก่บุคลากรในส่วนกลาง รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
  สำนักเทคโนฯ จัดฝึกอบรมสารบบคดีให้แก่บุคลากรในส่วนกลาง ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
  สำนักเทคโนฯ จัดฝึกอบรมการออกแบบและสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2557 ณ สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก
  การฝึกอบรมการใช้งานสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคลากรในส่วนกลาง โดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  การอบรมสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคดียาเสพติด กับ สำนักเทคโนฯ
  สำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว เชิญร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรฯ ปี 2557
  ภาพการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์(ใหม่) แก่บุคลากรในพื้นที่สำนักงานอัยการภาค 1-9
  วิดีโอการประชุมแนวทางการดำเนินงานในด้านการบังคับคดีของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด เมื่อวันพุธที่ 30 เมษายน 2557
  คู่มือการใช้งาน Nokia Lumia
  ภาพการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์(ใหม่) แก่บุคลากรในพื้นที่สำนักงานอัยการภาค 9
  วิดีโอพิธีเปิดสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 1 เมษายน 2557
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
  ทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมใน หรือต่างประเทศ ประจำปี 2557 (ทุนสำหรับผู้บริหารระดับสูง และทุนสำหรับการเตรียมผู้บริหารระดับสูง)
  เชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมฟังบรรยายธรรม เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ โดยพระเดชพระคุณพระอุดมประชาทร (หลวงพ่ออลงกต) วันพฤหัสบดีที่ 27 ก.พ.2557 ณ สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้น 11
  ทุนอบรมภาคฤดูร้อน หลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศ ปี 2557 ณ สถาบันกฎหมายระหว่างประเทศ ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ (ติดต่อสำนักวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557)
  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี 2557 (ทุนสำหรับการเตรียมราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน) - ติดต่อสำนักวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2557
  สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย แจ้งย้ายสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราว
  เชิญร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งและถวายผ้าป่าสามัคคี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2557
  สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เปิดอบรมหลักสูตร "จิตวิทยาความมั่นคง" รุ่นที่ 114 ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม - 4 กันยายน 2557 (แจ้งความจำนงภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2556)
  ภาพการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาหน้าจอสัมผัส Tablet (iPad) ณ ห้องประชุม 302 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ วันจันทร์ที่ 11 พ.ย. 2556
  รับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น หลักสูตร IP Network Development and Management for E-Government Promotion วันที่ 12 ก.พ.- 21 มิถุนายน 2557 ณ JICA Okinawa
  การจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาหน้าจอสัมผัส - Tablet Technology
  รับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมาย โครงการ Young Leaders' Program(YLP) for 2014
  สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ย้ายที่ตั้งที่ทำการใหม่
  เปิดจำหน่ายของรางวัลคงเหลืองานกาชาด ประจำปี 2556
  รับสมัครอนุญาโตตุลาการจากประเทศไทย เพื่อคัดเลือกและขึ้นทะเบียนในบัญชีรายชื่ออนุญาโตตุลาการของ CIETAC เซี่ยงไฮ้ (ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 16 ก.ย. 56)
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ICT ฉบับการ์ตูน (ไฟล์วิดีโอ)
  รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556
  รับสมัครทุนการเรียนภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2556
  การเสวนา หัวข้อ "ผลกระทบของการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยเสรี" เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุม 702/S3 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
  มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ(Government Website Standard)
  การเสวนาหัวข้อ "บทบาทของพนักงานอัยการในคดีปุ๋ยปลอม : การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร" วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
  พรปีใหม่ พ.ศ.2556 จากนายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ อัยการสูงสุด
  ยกย่องชมเชยพนักงานอัยการที่ช่วยราชการปฏิบัติหน้าที่เวรเข้าร่วมคุ้มครองเด็ก และการเข้าร่วมชันสูตรพลิกศพ กรุงเทพมหานคร
  ประชาสัมพันธ์ยอดเงินทำบุญตักบาตรอาหารแห้งและถวายผ้าป่า ตามประเพณีวันขึ้นปีใหม่(สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 2)
  ข้อปฏิบัติสำหรับการใช้งานระบบ Wi-fi ที่อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
  ขยายระยะเวลาการรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย
  ทุนอบรมภาคฤดูร้อน หลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศปี 2556 ณ สถาบันกฎหมายระหว่างประเทศ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์
  ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมฟังบรรยายธรรม เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 3 มกราคม 2556
  ประมวลภาพงานประชุม The 17th Annual Conference and General Meeting of the International Association of Prosecutors Bangkok Thailand 28 Oct - 2 Nov 2012
  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการฝ่ายอัยการ เพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2556
  Skype การจัดเก็บสำนวน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2555
  นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ อัยการสูงสุด มอบเงินเป็นสินน้ำใจ แก่แท็กซี่ ซึ่งเก็บกระเป๋าสตางค์ของผู้เข้าร่วมประชุมสมาคมอัยการระหว่างประเทศได้ แล้วนำส่งคืนเจ้าของ(ไฟล์วิดีโอ)
  แจ้งความประสงค์ขอรับรถโดยสาร(สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานอัยการสูงสุด)
  แจ้งความประสงค์ขอรับการจัดสรรเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องโทรสาร(สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานอัยการสูงสุด)
  การระบุตัวตนด้วยระบบ IEEE 802.1X
  แผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
  ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555
  ประวัติและผลงานสำคัญของอัยการสูงสุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 สำนักงานอัยการสูงสุด
  รายงานฉบับสมบูรณ์ - โครงการพัฒนาระบบงานติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการระยะ 4 ปี
  แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี สำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2555-2558 (ฉบับแก้ไข)
  คู่มือการใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการธุรการในระดับองค์กรถึงรายบุคคล(KPI)
 
 
 
 
  

  ยกเลิกสอบราคาจ้างซ่อมแซมที่พักอาศัยข้าราชการของสำนักงานอัยการภาค 9 ( 24-04-2015)
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำบ้านพักอัยการจังหวัดปทุมธานี ( 24-04-2015)
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานอัยการจังหวัดฮอด ( 24-04-2015)
  สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ของสำนักงานอัยการภาค 2 ( 24-04-2015)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดจ้างติดตั้งมูลี่ ( 21-04-2015)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อป้อมพนักงานรักษาความปลอดภัย ( 21-04-2015)
  ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ (สำนักงานอัยการภาค 9) ( 21-04-2015)
  ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 4 เครื่อง ( 20-04-2015)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดจ้างเหมาบริการช่างดูแลรักษาลิฟต์โดยสาร สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก ( 20-04-2015)
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี) ( 20-04-2015)
 
 
 
 
  
  กำแพงสันติภาพแห่งไอร์แลนด์เหนือ - นายวีรพล ปานะบุตร รองอัยการสูงสุด
  เยือนนครพันปี แห่งราชอาณาจักรโมร็อกโก - นายวีรพล ปานะบุตร รองอัยการสูงสุด
  เอกสารองค์ความรู้เรื่อง มหาวิทยาลัย : กฎหมายและคำวินิจฉัยของศาล (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : 1 เมษายน 2558) - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  การเพิ่มโทษผู้กระทำผิดซ้ำตามพระราชบัญญัติการพนัน - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  เอกสารองค์ความรู้ เรื่อง ประมวลคำพิพากษาคดีความผิดเกี่ยวกับการพนัน(พ.ศ.2522-2555)และฎีกาหมู่ว่าด้วย "การพนัน" (พ.ศ.2478-2521) - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  ประมวคำพิพากษาฎีกาคดีความผิดเกี่ยวกับการพนัน (พ.ศ.2522-2555) : และฎีกาหมู่ว่าด้วย "การพนัน" (พ.ศ.2478-2521) - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  เอกสารองค์ความรู้ เรื่อง มหาวิทยาลัย : กฎหมายและคำวินิจฉัยของศาล - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  บังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด : ช่วยป้องกันการระบาดโรคไข้หวัดนก - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  มหาวิทยาลัย : กฎหมายและคำวินิจฉัยของศาล บทที่ 6 คำพิพากษาถึงที่สุดในรายกรณี - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  มหาวิทยาลัย : กฎหมายและคำวินิจฉัยของศาล บทที่ 5 ระยะเวลาการฟ้องคดี : การขยายระยะเวลาการฟ้องคดี : ประโยชน์แก่ส่วนรวม - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  มหาวิทยาลัย : กฎหมายและคำวินิจฉัยของศาล บทที่ 4 ผู้มีสิทธิฟ้องคดี : ขั้นตอนและวิธีการก่อนฟ้อง - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  มหาวิทยาลัย : กฎหมายและคำวินิจฉัยของศาล บทที่ 3 เขตอำนาจศาลปกครองในคดีพิพาทเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  มหาวิทยาลัย : กฎหมายและคำวินิจฉัยของศาล บทที่ 2 หน่วยงานทางการปกครอง : เจ้าหน้าที่ของรัฐ - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  มหาวิทยาลัย : กฎหมายและคำวินิจฉัยของศาล บทที่ 1 กฎหมาย : ความหมาย : ประเภท - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม : กฎหมายและคำวินิจฉัยของศาล (ฉบับแก้ไข) - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  อำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ : คำวินิจฉัยศาลฎีกา พ.ศ.2500-2555 - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  เนติบัณฑิตยสภา : ในคำวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  คดีพิพาทตามกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งไม่เป็นคดีปกครอง - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในคำวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  คดีปกครองเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  การดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครองของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  อัยการช่วยไขปัญหากฎหมายคนไทยต่างแดน - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  อัยการจังหวัด(รุ่นที่ 32) กับ (5+34) องค์ความรู้อัยการ - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  ระบบอัยการในอาเซียน (+6) - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  ระบบ MDM สำนักงานอัยการสูงสุด @Smartphone/Tablet - สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  Application : AIS Biz Chat - สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  บุคลากรองค์กรอัยการและการปฏิบัติหน้าที่ - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  คำสั่งพื้นฐานในการใช้งาน iPad - สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  วิธีการ Download โปรแกรมจาก App Store - สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  มือใหม่หัดใช้ iPad และ iPhone - สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  การสมัคร Apple ID - สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  วิธีประหยัดแบ็ตเตอรี่ iPad ให้ใช้งานได้นานยิ่งขึ้น - สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ระเบียบการดำเนินคดีอาญาชั้นศาลสูงของพนักงานอัยการ พ.ศ.2556 - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  ที่ปรึกษาพิเศษของสำนักงานอัยการสูงสุด - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  อัยการอาวุโส - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  สารานุกรมฉบับสรุปความองค์กรอัยการใน 195 ประเทศ - นายชาติ ชัยเดชสุริยะ อัยการผู้เชี่ยวชาญ
  พระบรมสารีริกธาตุสยามแห่งดินแดนซากุระ - นายวีรพล ปานะบุตร อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครอง
  องค์ความรู้อัยการในงานดำเนินคดีล้มละลาย - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  บทความข้อพิจารณาในการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดำเนินคดีแพ่ง - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  การตรวจพิจารณาสานวนคดีวิสามัญฆาตกรรม - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  สำนักงานการยุติการดำเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ : สยพต. - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  ส่วนราชการภายในสานักงานอัยการสูงสุด :คำย่อเรียกชื่อส่วนราชการ ตำแหน่ง และเลขที่หนังสือออก - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทคดีอาญาชั้นพนักงานอัยการ - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  พนักงานอัยการกับการร่วมชันสูตรพลิกศพ :การร่วมทำสานวนชันสูตรพลิกศพ : การไต่สวนการตาย : และการร่วมทำสำนวนการสอบสวนคดีอาญาเกี่ยวเนื่องกับการชันสูตรพลิกศพ - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  KM Center : ศูนย์ข้อมูลความรู้อัยการ : คลังความรู้อัยการและคลังสมองอัยการ - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  พนักงานอัยการกับการสอบสวนคดีความผิดนอกราชอาณาจักร - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  สำนักงานการยุติการดำเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ : สยพต. - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  ดุลพินิจของพนักงานอัยการในการสั่งไม่ฟ้องคดีอาญา - นายอดิศร ไชยคุปต์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ
  ตัวความที่พนักงานอัยการมีอำนาจหน้าที่ดำเนินคดีให้ - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  การดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีของพนักงานอัยการ - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  คู่มือพนักงานอัยการสำหรับการสอบสวน และการดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2555 - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
 
 
 
 
  

 
 
    ::--สำนักงานอัยการสูงสุด--::