7-10-2556 10-50-533
 
เพลงประกอบ : ในหลวงของแผ่นดิน
    ::--สำนักงานอัยการสูงสุด--::