7-10-2556 10-50-533
   2017-01-27 : สื่อประชาสัมพันธ์ "การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร"

  2017-01-04 : พิธีเททอง และพุทธาภิเษกพระพุทธอัยการมงคลโลกนาถ และพระกริ่งอัยเรศ-พระชัยวัฒน์ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ วัดสุทัศเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

  2016-12-30 : องค์ความรู้จากการศึกษาดูงาน บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด จังหวัดสระบุรี

  2016-10-31 : วิดีโอบันทึกภาพพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความไว้อาลัย 20 ตุลาคม 2559 ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ แจ้งวัฒนะ

  2016-09-16 : รับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น เข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมาย

  2016-09-15 : รับสมัครพนักงานอัยการเข้ารับทุนฝึกอบรม NAGTRI International Fellows Program ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี

  2016-09-14 : ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559

  2016-07-29 : ทุน Chevening Scholarships 2017/2018

  2016-04-20 : ขอเชิญตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตปี 2559 ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) *** ลุ้นรับของรางวัล *** ตอบแบบสำรวจภายใน 31 พ.ค. 2559

  2016-03-25 : วิดีโอโครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป สำนักงานอัยการสูงสุด

  2015-12-17 : ขอเชิญข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมฟังธรรมเทศนารับพรปีใหม่ ในวันพุธที่ 13 มกราคม 2559 อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้น 11

  2015-12-15 : วิดีโอบันทึกการเสวนาประชาคมอาเซียน (ครั้งที่ 1) ในหัวข้อ ประชาคมอาเซียน : ผลกระทบต่อประเทศไทย วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558

  2015-12-03 : รับสมัครข้าราชการฝ่ายอัยการ เพื่อรับทุนฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมาย ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์

  2015-11-11 : วิดีโอผู้บริหาร Talk to LOYALTY และวิดีโอการประกาศปฏิญญาการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร

  2015-10-09 : การแถลงนโยบายการบริหารงานของ ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม 120 ปี อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

  2015-09-11 : รับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาโทด้านกฎหมาย โครงการ Young Leaders' Program (YLP) for 2016

  2015-08-03 : ทุน Chevening Scholarships 2016/2017 (ดำเนินการสมัครด้วยตนเอง)

  2015-07-21 : รับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น หลักสูตร Criminal Justice Response to Corruption ระหว่างวันที่ 12 ต.ค. - 19 พ.ย. 2558 ณ JICA Tokyo ประเทศญี่ปุ่น - ยี่นเอกสารภายใน 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 16.30 น. สำนักวิเทศสัมพันธ์)

  2015-05-01 : ผลคะแนนในการทดสอบความรู้ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ.2557 (สนามเล็ก) อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

  2015-04-20 : การติดต่อสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงทุ่งสง

  2015-04-17 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

  2015-02-06 : รับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น หลักสูตร Criminal Justice (Focus on Investigation, Prosecution, Adjudication and International Cooperation) ยี่นใบสมัครภายใน 12 ก.พ.58 เวลา 16.30 น.

  2014-12-26 : ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และฟังบรรยายธรรม เนี่องในวันขึ้นปีใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2558 ณ พิพิธภัณฑ์อัยการ ชั้น 11 อาคารถนนรัชดาภิเษก

  2014-12-24 : โครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจรให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิที่ได้จากกองทุน กรณีเลือกกลับไปใช้สิทธิรับบำนาญฯ 14 ธ.ค. 57(ไฟล์ powerpoint)

  2014-12-24 : โครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจรให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิที่ได้จากกองทุน กรณีเลือกกลับไปใช้สิทธิรับบำนาญฯ 14 ธ.ค. 57(ไฟล์ mp3)

  2014-12-12 : รับสมัครทุนอบรมภาคฤดูร้อน หลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศ ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์

  2014-11-05 : รับสมัครทุนการศึกษาข้าราชการ เพื่อเดินทางไปศึกษาภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน

  2014-11-05 : Policy Statement of the Council of Ministers, Delivered by General Prayut Chan-o-cha, Prime Minister, to the National Legislative Assembly

  2014-10-28 : คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (นายประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557)

  2014-10-24 : สำนักงานอัยการสูงสุด ขอเชิญรับฟังการแถลงนโยบายของอัยการสูงสุด วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น.

  2014-10-21 : ผู้ที่สมัครเรียนภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการฝ่ายอัยการในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

  2014-10-13 : สรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการเข้าใช้งานโปรแกรม Speexx

  2014-10-02 : โครงการสำรวจเครือข่ายในพื้นที่ภาค 8

  2014-09-25 : ตรวจสอบ username และ password ตามโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการฝ่ายอัยการฯ

  2014-09-11 : สอบแข่งขันชิงทุนชีฟนิ่งปีการศึกษา 2558/2559 ระดับปริญญาโทหลักสูตร 1 ปี

  2014-09-05 : โครงการสำรวจเครือข่ายสำนักงานอัยการทั่วประเทศ โดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  2014-09-05 : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการย้าย Server สารบบคดีฯ ที่สคชจ.สมุทรสงคราม

  2014-08-25 : เปิดรับสมัครลงทะเบียนเรียน "โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการฝ่ายอัยการ ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์"

  2014-08-08 : โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการอัยการและข้าราชการธุรการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนฯ โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ

  2014-08-05 : สำนักเทคโนฯ จัดฝึกอบรมการออกแบบและสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2557 ณ สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก

  2014-08-05 : สำนักเทคโนฯ จัดฝึกอบรมสารบบคดีให้แก่บุคลากรในส่วนกลาง ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

  2014-08-05 : สำนักเทคโนฯ จัดฝึกอบรมสารบบคดีให้แก่บุคลากรในส่วนกลาง รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

  2014-06-12 : การฝึกอบรมการใช้งานสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคลากรในส่วนกลาง โดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  2014-06-11 : การอบรมสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคดียาเสพติด กับ สำนักเทคโนฯ

  2014-06-09 : สำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว เชิญร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรฯ ปี 2557

  2014-05-19 : ภาพการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์(ใหม่) แก่บุคลากรในพื้นที่สำนักงานอัยการภาค 1-9

  2014-05-12 : วิดีโอการประชุมแนวทางการดำเนินงานในด้านการบังคับคดีของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด เมื่อวันพุธที่ 30 เมษายน 2557

  2014-04-25 : คู่มือการใช้งาน Nokia Lumia

  2014-04-22 : ภาพการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์(ใหม่) แก่บุคลากรในพื้นที่สำนักงานอัยการภาค 9

  2014-04-10 : วิดีโอพิธีเปิดสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 1 เมษายน 2557

  2014-04-03 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

  2014-02-03 : ทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมใน หรือต่างประเทศ ประจำปี 2557 (ทุนสำหรับผู้บริหารระดับสูง และทุนสำหรับการเตรียมผู้บริหารระดับสูง)

  2014-01-31 : เชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมฟังบรรยายธรรม เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ โดยพระเดชพระคุณพระอุดมประชาทร (หลวงพ่ออลงกต) วันพฤหัสบดีที่ 27 ก.พ.2557 ณ สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้น 11

  2014-01-27 : ทุนอบรมภาคฤดูร้อน หลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศ ปี 2557 ณ สถาบันกฎหมายระหว่างประเทศ ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ (ติดต่อสำนักวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557)

  2014-01-20 : รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี 2557 (ทุนสำหรับการเตรียมราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน) - ติดต่อสำนักวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2557

  2014-01-14 : สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย แจ้งย้ายสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราว

  2014-01-09 : เชิญร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งและถวายผ้าป่าสามัคคี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2557

  2012-07-19 : แผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

  2012-05-11 : ประวัติและผลงานสำคัญของอัยการสูงสุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

  2011-09-19 : แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 สำนักงานอัยการสูงสุด

  2011-08-08 : รายงานฉบับสมบูรณ์ - โครงการพัฒนาระบบงานติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการระยะ 4 ปี

  2011-08-05 : แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี สำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2555-2558 (ฉบับแก้ไข)

  2011-04-07 : คู่มือการใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการธุรการในระดับองค์กรถึงรายบุคคล(KPI)
    ::--สำนักงานอัยการสูงสุด--::