7-10-2556 10-50-533
   2017-03-28 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดไชยยาพร้อมบ้านพักและสิ่งปลูกสร้างประกอบ

  2017-03-21 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานคดีแรงงานภาค 8 (จังหวัดภูเก็ต)

  2017-03-15 : ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง โดยการถมพื้นที่ที่ดินสาธารณะสมบัติริมอ่าวทะเลภูเก็ต

  2017-03-06 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดฮอด

  2017-03-03 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (สำนักงานอัยการภาค 5)

  2017-01-05 : ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างโดยการถมดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช

  2016-12-27 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดนครพนม

  2016-12-27 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 1

  2016-12-26 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสายไฟฟ้าใต้ดินสำนักงานอัยการสูงสุด อาคารกรุงเทพใต้

  2016-12-23 : ผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างจัดทำการจัดเก็บสำนวนคดีฯอิเล็กทรอนิกส์

  2016-12-19 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 3

  2016-12-19 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  2016-12-16 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงห้องทำงานของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก

  2016-12-15 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างโดยถมดินบริเวณพื้นที่ที่จะก่อสร้างสำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี

  2016-12-13 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและโรงบำบัดน้ำเสีย อาคารถนนรัชดาภิเษก

  2016-12-13 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  2016-12-13 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทำลายเอกสารแบบทำลายครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 100 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  2016-12-07 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (สำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา)

  2016-11-29 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  2016-11-28 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานและอาคารที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

  2016-11-23 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ (สำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา)

  2016-11-23 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 20 รายการ (สำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา)

  2016-11-23 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา)

  2016-11-23 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา)

  2016-11-23 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโทรสาร, ตู้สาขาโทรศัพท์ (สำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา)

  2016-09-15 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงก่อสร้างหลังคาคลุมดาดฟ้า อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดนครพนม

  2016-08-30 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีค้ามนุษย์ 1

  2016-07-25 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ของการสอบราคาซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการวินโดว์ 294 ชุด

  2016-05-19 : รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในการจัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสุโขทัย พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

  2016-05-19 : ผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ
    ::--สำนักงานอัยการสูงสุด--::