7-10-2556 10-50-533
   2016-08-26 : รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  2016-08-22 : รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งนักการภารโรง (สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสุพรรณบุรี)

  2016-08-10 : รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งนักการภารโรง (สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสุพรรณบุรี)

  2016-07-04 : รับสมัครผู้มีคุณสมบัติ เพื่อการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้แทนจากภาคประชาชน (สำนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม)

  2016-06-30 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (สำนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม)

  2016-06-28 : รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สำนักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลำภู)

  2016-06-23 : ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (สำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร)

  2016-06-23 : รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (สำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี)

  2016-06-21 : รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งคนสวน (สำนักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลำภู)

  2016-06-21 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (สำนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม)

  2016-06-20 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (สำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร)

  2016-06-03 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งคนสวน (สำนักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลำภู)

  2016-05-23 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สำนักงานอัยการจังหวัดจันทบุรี)

  2016-05-16 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สำนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด)

  2016-05-13 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่)

  2016-05-11 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักการภารโรง (สำนักงานอัยการจังหวัดตราด)

  2016-05-10 : ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สำนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม)

  2016-05-04 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักการภารโรง (สำนักงานอัยการจังหวัดตราด)

  2016-04-27 : รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา)

  2016-04-26 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการปฎิบัติงานในหน้าที่เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดราชบุรี)
    ::--สำนักงานอัยการสูงสุด--::