7-10-2556 10-50-533
   2015-03-24 : ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งนิติกร (สำนักงานอัยการภาค 1)

  2015-03-17 : รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งนิติกร (สำนักงานอัยการภาค 1)

  2015-02-16 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ล่ามภาษามลายู (สำนักงานอัยการจังหวัดนราธิวาส)

  2015-02-13 : ขยายเวลารับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งนิติกร ครั้งที่ 2

  2015-02-13 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สำนักงานอัยการภาค 7)

  2015-01-20 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ (สำนักงานอัยการจังหวัดสุโขทัย)
    ::--สำนักงานอัยการสูงสุด--::