7-10-2556 10-50-533
   2014-12-17 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ (สำนักงานอัยการจังหวัดน่าน)

  2014-12-16 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ในตำแหน่งนิติกร (สำนักงานอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

  2014-12-16 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน)

  2014-12-12 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่นักการภารโรง (สำนักงานอัยการจังหวัดน่าน)

  2014-12-09 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการรายเดือน ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (สำนักงานอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

  2014-11-28 : รับสมัครจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการคดีชันสูตรพลิกศพ และศูนย์อำนวยการคุ้มครองเด็กในคดีอาญา จำนวน 2 ตำแหน่ง

  2014-11-26 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สำนักงานอัยการจังหวัดนครปฐม)

  2014-11-25 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สำนักงานอัยการจังหวัดอ่างทอง)

  2014-11-21 : รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (สำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี)

  2014-11-11 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งคนสวน (สำนักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลำภู)

  2014-10-13 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการรายเดือนตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย และตำแหน่งคนสวน (สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย)

  2014-10-10 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (สำนักงานอัยกาคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี)

  2014-09-30 : รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี)

  2014-09-29 : รายชื่อผุ้ได้รับคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(สำนักงานอัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา)

  2014-09-19 : รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สำนักงานอัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา)

  2014-09-05 : รับสมัครคัดเลือกบุคคล เป็นผู้รับจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่เจ้าหน้าที่ล่ามภาษาอังกฤษ (สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ)

  2014-08-19 : รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักการภารโรง (สำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี)

  2014-08-19 : รับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(สำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี)

  2014-08-14 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และพนักงานขับรถยนต์

  2014-07-28 : รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด)

  2014-07-18 : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งพนักงานรักษาความสะอาด และตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย)

  2014-07-18 : รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และตำแหน่งคนสวน (สำนักงานอัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา)

  2014-07-09 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสุพรรณบุรี)

  2014-06-30 : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายเดือนในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด)

  2014-06-23 : รับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสระบุรี)

  2014-06-19 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งนักบัญชี (สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท)

  2014-06-18 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (สำนักงานอัยการจังหวัดรัตนบุรี)

  2014-06-13 : จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่างทั่วไป ประจำอาคารสำนักงานอัยการภาค 9

  2014-06-12 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (สำนักงานอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

  2014-06-12 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักการภารโรง และตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย)

  2014-06-10 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสุพรรณบุรี)

  2014-06-09 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สำนักงานคดียาเสพติด)

  2014-06-09 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งนิติกร (สำนักงานอัยการภาค 7)

  2014-06-09 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งนักการภารโรง (สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี)

  2014-06-03 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

  2014-06-02 : รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักการภารโรง (สำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี)

  2014-05-28 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่คนสวน (สำนักงานอัยการจังหวัดไชยา)

  2014-05-26 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งคนงาน (สำนักงานอัยการจังหวัดอำนาจเจริญ)

  2014-05-23 : รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (สำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี)

  2014-05-23 : รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ (สำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี)

  2014-05-22 : ขอแก้ไขคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรรปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (สำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่)

  2014-05-20 : รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่)

  2014-05-16 : รายชือผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด)

  2014-05-15 : รับสมัครจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (สำนักงานอัยการจังหวัดนครปฐม)

  2014-05-07 : รับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (สำนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี)

  2014-04-29 : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการรายเดือน ในตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด)

  2014-04-28 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่นิติกร (สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่)

  2014-04-22 : รับสมัครจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 4)

  2014-04-21 : รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่นักบัญชี (สำนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์)

  2014-04-21 : รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่นิติกร (สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่)

  2014-04-18 : รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งนักบัญชี (สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว)

  2014-04-03 : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งนิติกร(สำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่)

  2014-03-27 : รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง (สำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่)

  2014-03-20 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และนิติกร (สำนักงานอัยการภาค 7)

  2014-03-04 : รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี)

  2014-02-27 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่นิติกร (สำนักงานอัยการจังหวัดรัตนบุรี)

  2014-02-19 : รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา (สำนักงานอัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

  2014-02-10 : รับสมัครรับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี)

  2014-02-10 : รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล, คนสวน (สำนักงานอัยการจังหวัดชัยภูมิ)

  2014-02-07 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สำนักงานอัยการจังหวัดแม่สอด)
    ::--สำนักงานอัยการสูงสุด--::