7-10-2556 10-50-533
   2017-05-24 : รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่นักการภารโรง (สำนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรรค์)

  2017-05-24 : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร (สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี (สาขากบินทร์บุรี) )

  2017-05-17 : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา (สำนักงานอัยการภาค 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

  2017-05-02 : ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา (สำนักงานอัยการภาค 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

  2017-04-27 : รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่ง นักการภารโรง (สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย)

  2017-04-21 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (สคช.อุบลราชธานี)

  2017-04-20 : ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งคนสวน ครั้งที่ 10 (สำนักงานอัยการภาค 7)

  2017-04-03 : รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา (สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี)

  2017-04-03 : ประกาศ : บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (คนพิการ)

  2017-03-29 : รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(สำนักงานอัยการภาค7 จังหวัดราชบุรี)

  2017-03-21 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ)

  2017-03-14 : ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งคนสวน ครั้งที่ 9 (สำนักงานอัยการภาค 7)

  2017-03-09 : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร

  2017-03-06 : รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สคช.ชลบุรี)

  2017-02-15 : ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งคนสวน ครั้งที่ 8 (สำนักงานอัยการภาค 7)

  2017-02-06 : รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ)

  2017-01-31 : รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  2017-01-16 : รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (สำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี)

  2017-01-13 : ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งคนสวน ครั้งที่ 6 (สำนักงานอัยการภาค 7 จังหวัดราชบุรี)

  2017-01-09 : รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งนักการภารโรง (สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสุพรรณบุรี)
    ::--สำนักงานอัยการสูงสุด--::