7-10-2556 10-50-533
   2016-11-30 : สำนักงานอัยการภาค 7 จังหวัดราชบุรี ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งคนสวน ครั้งที่ 5

  2016-11-17 : สำนักงานอัยการภาค 7 จังหวัดราชบุรี ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งคนสวน ครั้งที่ 4

  2016-11-03 : ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งคนสวน ครั้งที่ 3 (สำนักงานอัยการภาค 7 ราชบุรี)

  2016-10-21 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (คนพิการ) ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งพนักงานธุรการ

  2016-10-12 : สำนักงานอัยการภาค 7 จังหวัดราชบุรี ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งคนสวน ครั้งที่ 2

  2016-10-05 : ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานในตำแหน่งคนสวน (สำนักงานอัยการภาค 7)

  2016-09-30 : รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีษะเกษ)

  2016-09-29 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร

  2016-09-27 : รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งคนสวน (สำนักงานอัยการภาค 7)

  2016-08-26 : รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  2016-08-22 : รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งนักการภารโรง (สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสุพรรณบุรี)

  2016-08-10 : รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งนักการภารโรง (สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสุพรรณบุรี)

  2016-07-04 : รับสมัครผู้มีคุณสมบัติ เพื่อการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้แทนจากภาคประชาชน (สำนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม)

  2016-06-30 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (สำนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม)

  2016-06-28 : รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สำนักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลำภู)

  2016-06-23 : ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (สำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร)

  2016-06-23 : รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (สำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี)

  2016-06-21 : รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งคนสวน (สำนักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลำภู)

  2016-06-21 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (สำนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม)

  2016-06-20 : รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (สำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร)
    ::--สำนักงานอัยการสูงสุด--::