7-10-2556 10-50-533
   2017-01-18 : ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 8 รายการ (สำนักงานอัยการจังหวัดบึงกาฬ)

  2017-01-13 : ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 1 คัน (สำนักงานอัยการจังหวัดน่าน)

  2017-01-13 : ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดไชยา พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

  2017-01-06 : ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ครุภัณฑ์จำนวน ๒๕ รายการ (สำนักงานอัยการภาค 1 จังหวัดปทุมธานี)

  2017-01-06 : ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานผู้ตรวจการอัยการ (นางนฤมล กีสุริยา) สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารหลักเมือง โดยวิธีสอบราคา

  2016-12-30 : ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ทำงานของสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย 2

  2016-12-29 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อหมึกพิมพ์ปริ๊นเตอร์ยี่ห้อ Samsung รุ่น 204L จำนวน 100 กล่อง

  2016-12-28 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อภาพพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

  2016-12-28 : ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณชั้น 1 อาคารกรุงเทพใต้ฯ

  2016-12-27 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อหมึกปริ๊นเตอร์ยี่ห้อ HP รุ่น CE285A จำนวน 195 กล่อง

  2016-12-27 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดจ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก ยี่ห้อโคเน่ ตัวที่ 3

  2016-12-26 : ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานสำนักงานคดีอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก โดยวิธีประกวดราคา

  2016-12-23 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดจ้างซ่อมปั๊มเติมอากาศแช่บ่อบำบัดพร้อมล้างบ่อบำบัดน้ำเสีย

  2016-12-23 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ งานจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Kyocera รุ่น TK-134 จำนวน 30 เครื่อง

  2016-12-22 : ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์เก๋งขนาด 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (สำนักงานอัยการภาค 7 จังหวัดกาญจนบุรี)

  2016-12-21 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ ซื้อเครื่องโทรสารแบบกระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 150 เครื่อง

  2016-12-19 : ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานผู้ตรวจการอัยการ (นางนฤมล กีสุริยา) สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารหลักเมือง โดยวิธีสอบราคา

  2016-12-16 : ยกเลิกประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักงานอัยการภาค 5)

  2016-12-16 : ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดฮอด พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักงานอัยการภาค 5)

  2016-12-15 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดจ้างพิมแบบพิมพ์ จำนวน ๒๕ รายการ

  2016-12-15 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงห้องทำงานภายในสำนักงานชี้ขาดคดีอัยการสูงสุด

  2016-12-15 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงห้องเก็บสำนวนเป็นห้องทำงานของสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย 4

  2016-12-14 : ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดไชยาพร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

  2016-12-13 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อรถเข็น 4 ล้อ แบบสองชั้น จำนวน 35 คัน

  2016-12-09 : ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานเพื่อใช้เป็นที่ทำการของสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงทุ่งสง และสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช (สำนักงานอัยการจังหวัดทุ่งสง)

  2016-12-09 : ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานสำนักงานอัยการจังหวัดทุ่งสง (สำนักงานอัยการจังหวัดทุ่งสง)

  2016-12-08 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อตู้เหล็กรางเลื่อน พร้อมติดตั้ง

  2016-12-08 : ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างโดยถมดินในบริเวรพื้นที่ที่จะใช้ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช

  2016-12-08 : ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

  2016-12-08 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการงานจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องสอบปากคำเด็ก ประจำอาคารถนนรัชดาภิเษก จำนวน 2 ชุด
    ::--สำนักงานอัยการสูงสุด--::