7-10-2556 10-50-533
   2017-02-23 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อเสาวิทยุสื่อสาร สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก พร้อมติดตั้ง

  2017-02-23 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อหมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Canon303 จำนวน 100 กล่อง

  2017-02-23 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ

  2017-02-22 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ

  2017-02-21 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อหมึกปริ๊นเตอร์ จำนวน 2 รายการ

  2017-02-17 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ โครงการจัดจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือการจัดการมรดกสำหรับประชาชน จำนวน 19,000 เล่ม

  2017-02-17 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์และหมึกเครื่องโทรสาร จำนวน 4 รายการ

  2017-02-17 : ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานคดีแรงงานภาค 8 (ภูเก็ต) พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และสิ่งสร้างประกอบ (สำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต)

  2017-02-17 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักงานคดีแรงงานภาค 8 (ภูเก็ต) พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (สำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ด)

  2017-02-16 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จัดซื้อวัสุดอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาล จำนวน 7 รายการ

  2017-02-16 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อปั้มน้ำพร้อมติดตั้ง

  2017-02-16 : ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง โดยการขนย้ายดินพร้อมบดอัดเพื่อถมพื้นที่บริเวณแปลงที่ดินสาธารณสมบัติ แปลงริมทะเลาอ่าวภูเก็ต โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักงานอัยการภาค 8)

  2017-02-15 : จำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีตกลงราคา (สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี)

  2017-02-15 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ งานจัดซื้อหมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Samsung รุ่น 204L1 จำนวน 100 กล่อง

  2017-02-10 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 5,000 รีม

  2017-02-09 : ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างโดยการขนย้ายดินพร้อมบดอัด เพื่อถมที่บริเวณแปลงที่ดินสาธารณสมบัติ แปลงริมอ่าวทะเลภูเก็ต (สำนักงานอัยการภาค 8)

  2017-02-03 : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดฮอดพร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  2017-02-02 : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  2017-01-26 : ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ (สำนักงานอัยการจังหวัดภูเขียว)

  2017-01-26 : ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานผู้ตรวจการอัยการ (นางนฤมล กีสุริยา) สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารหลักเมือง

  2017-01-26 : ร่างขอบเขตของงาน(TOR)การก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดฮอดพร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

  2017-01-23 : ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (สำนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด)

  2017-01-23 : ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ (สำนักงานอัยการภาค 9)

  2017-01-23 : ร่างขอบเขตของงาน(TOR) การก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

  2017-01-19 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดไชยา พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  2017-01-19 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อแฟ้มกะโหลก เบอร์ 120 เอฟ จำนวน 2,400 แฟ้ม

  2017-01-19 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 5,000 รีม

  2017-01-18 : ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 8 รายการ (สำนักงานอัยการจังหวัดบึงกาฬ)

  2017-01-17 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Canon รุ่น 312 จำนวน 200 กล่อง

  2017-01-13 : ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 1 คัน (สำนักงานอัยการจังหวัดน่าน)
    ::--สำนักงานอัยการสูงสุด--::